top of page
KUNDVILLKOR

Bokning
Bokning av tid sker med våra terapeuter via vår online bokning - Boka direkt, telefon, mail eller på plats. En bekräftelse på din bokning skickas med automatik till angiven e-postadress. 26-timmar innan din bokade behandling skickas ett påminnande meddelande som SMS. (Obs! Detta meddelande kan inte besvaras). Behandlingar som utförs med IPL erbjuder vi en kostnadsfri konsultation innan behandling, där du får svar på alla frågor kring behandlingen och vad du kan förvänta dig. Vid sen ankomst utför vi så mycket av behandlingen som det finns tid kvar för. Dubbelbokning av samma sorts behandling som förekommer inom en kort period för att gardera sig, eller på annat sätt boka fler tider med avsikt att inte nyttja bokade tiderna är inte tillåtet. Vid sådana bokningar kommer en eller fler utav tiderna att avbokas av Dig i fokus. Vid bokning av speciella events och föreläsningar där föranmälan krävs, bokas detta direkt på salongen, via e-post eller via vår hemsida.

Avbokning
Avbokning av bokad tid ska ske senast 24 timmar innan. Det går bra att avboka via vår online bokning - Boka direkt med kod som erhållits vid bokning, telefon, eller via e-post. Under vissa perioder är tiderna väldigt eftertraktade så ju tidigare du kan avboka desto bättre. För sent avbokad tid debiteras med 50 % av behandlingskostnaden och uteblivet, inte avbokat besök debiteras med 100 % av behandlingskostnaden.

Hittar du inte avbokningskoden, sök i din mail efter de bokningar du gjort. Exempel "bokning" i sökrutan, alternativt kontrollera skräp/spam korgen. I mailet står avbokningskoden. Dig i fokus har inte möjlighet att hålla koll på dubbelbokningar, inte heller om kontaktinformation ändrats - såsom telefonnummer, e-postadress eller postadress.

Vid speciella events och föreläsningar (inkl. kostnadsfria) där föranmälan krävs skall avbokning ske senast 48 timmar innan via e-post, telefon​ eller SMS. Vid utebliven närvaro debiteras 25 % av deltagarkostnaden per person och uteblivet tillfälle. Obs! SMS meddelanden som mottagits av Boka direkt som avsändare för Dig i fokus vägnar kan inte besvaras för exempelvis avbokning, ombokning, bokning eller annan SMS kommunikation.

 

Online bokningstjänsten
Dig i fokus använder sig av online bokningstjänsten Boka direkt. Tjänsten tillhandahåller en webbaserad kalender där tillgängliga tider finns hos samtliga terapeuter. Bokningstjänsten skickar ut en bekräftelse via e-post på bokad tid samt ett påminnande SMS 26 timmar innan din bokning. Detta är en tjänst för att underlätta Din bokning/avbokning och Dig i fokus eller dess terapeuter hålls inte ansvariga om din e-post eller SMS inte skickas ut, och berättigar heller inte orsak till uteblivet besök.
Tider som erbjuds efter kl. 18 samt helger tillkommer en tilläggskostnad på 100 kr/behandling.

 

Varför debiterar vi Dig?
När Du bokar tid för behandling eller tjänst så gör vi ett muntligt avtal. Du förbinder Dig att komma till salongen vid en överenskommen tid för att köpa behandlingen eller tjänsten. Vi förbinder oss att reservera denna tid för Dig och inte sälja den till någon annan. Vill Du avboka Din tid måste Du göra det senast 24- timmar innan Din bokade tid. 

Priser
Samtliga priser anges i Svenska kronor inklusive moms. Från priser i behandlingsmenyn baseras på tids åtgång och behandlingens omfång. Fullständigt pris meddelas vid behandlingstillfället och innan behandlingen på börjas. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i prislistor, ändringar i behandlingsmenyn och prisjusteringar. Vi tar de flesta bank/kredit kort, inte American Express eller Diners.

 

Öppet köp och bytesrätt.

Dig i fokus erbjuder öppet köp och bytesrätt i 7 dagar på produkter som köpts i butiken. Produkten ska vara oanvänd och ligga i original- förpackning. Produkter av samma märke/fabrikat köpta i annan butik kan ej bytas eller reklameras leverantör av Dig i fokus. Alla köp tillämpas villkor enligt konsumentköplagen. Öppet köp eller bytesrätt gäller inte presentkort, hygienvaror, rea varor, eller specialbeställda produkter.

Erbjudanden
Endast ett erbjudande per kund och tillfälle gäller. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden, rea eller kampanjer. Rabatter gäller inte för presentkort.

Presentkort
Giltighetstiden på ett presentkort från Dig i Fokus gäller i ett (1) år från utfärdandet och kan inte inlösas mot kontanter eller återköpas.
Ett presentkort kan inte heller användas som betal medel för ett annat presentkort. Presentkortet berättigar till varor/tjänster och kan nyttjas hos valfri terapeut inom konceptet Dig i Fokus. Om presentkort är utfärdat för en specifik produkt/tjänst skall detta framgå på presentkortet eller kvittot. Presentkort utfärdade av Bokadirekt eller andra aktörer kan inte nyttjas på Dig i fokus. Presentkortet kan betalas med kort, kontant eller förskottsbetalning via bankgiro/banköverföring. Minimum belopp vid köp av presentkort är 300 kr.

Åldersgränser
Är du under 18 år vill vi att en vårdnadshavare gör bokningen via vår online bokning - Boka direkt, telefon​, e-post eller på plats. För vissa behandlingar kräver målsmans skriftliga godkännande. Åldersgräns för fotvård är 8 år.  Vissa behandlingar kräver enligt svensk lag 18 år fyllda innan behandlingen kan utföras.

Allergisk reaktion
Om du har du fått en allergisk reaktion av någon produkt eller behandling du köpt hos Dig i fokus, vänligen kontakta någon av våra terapeuter. Din kvittens/orderbekräftelse gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

Finansiering
På behandlingar där finansiering önskas samarbetar Dig i fokus med Medical Finance. Ansökan skall göras hos Medical Finance på www.medicalfinance.se eller via blankett som kan erhållas på salongen. Innan påbörjad behandling skall din ansökan vara beviljad hos Medical Finance och kunna betalas på plats när behandlingen utförts. Dig i fokus förmedlar endast finansieringsalternativet och kan inte svara på frågor kring redan utfärdat avtal med Medical Finance.

 

Behandling av personuppgifter – information enligt (GDPR) Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Dig i fokus Tullinge AB och respektive företag inom konceptet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling. 

 

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.

 

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan

Dig i fokus eller respektive företag inom konceptet och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. 

Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Dig i fokus verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Dig i fokus om användningen av de personuppgifter som rör dig genom att  skicka en förfrågan till oss på info@digifokus.se som vi handlägger inom en vecka.  Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).  Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.


Anti-SPAM policy
Vi tar direkt avstånd från allt som har med spam, eller skräppost, att göra. Vi medverkar ej till att skicka SPAM, och skickar inte e-post från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet.
Som kund till oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat, samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. Om du har valt att ta emot vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Vill du inte längre ta emot några nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig via en avregistreringslänk i det aktuella nyhetsbrevet, eller kontakta vår kundtjänst om du behöver hjälp.

 

Force majeure
Vi anser oss befriade från förpliktelsen att fullgöra nämnda avtal i händelse av naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer samt jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka inte skäligen kunnat förutses eller undvikas.​


Övrigt
Allt tryckt material, och material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Bilder som används är egentagna eller godkända att användas av respektive leverantör/organisation som återförsäljare av produkt/tjänst. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, felskrivningar och prisjusteringar.  Alla terapeuter under konceptet Dig i fokus och lokaler där behandlingar utförs är godkända av Hälso- och Miljöförvaltningen och berörda branschorganisationer, samt innehar ansvars- och behandlings skadeförsäkring. 
Samtliga terapeuter är egna företagare och är registrerade för F-skatt. Dig i fokus Tullinge AB ansvarar inte för respektive företag. 

Konceptet Dig i fokus och dess terapeuter ansvarar inte för personliga tillhörigheter såsom ytterplagg, kläder, smycken eller liknande. Detta gäller även tillhörigheter som tas av under behandling. Vid eventuell tvist kommer Dig i fokus Tullinge AB att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag.

Cookie-filer
Dig i fokus (www.digifokus.se) webbplats använder "cookies" för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internetupplevelse.
En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om Du föredrar det. Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på denna webbplats eller de andra webbplatser som du besöker.

Dig i fokus - Kundvillkor
Gäller fr.o.m. 2022-11-01

KUNDVILLKOR [PDF]

Behandling av personuppgifter
bottom of page